Projekt Smörhättan - den K-märkta fyren

| 1 |     | 2 |     | 3 |     | 4 |     | 5 |     | 6 |


Första okulärbesiktningen av Smörhättan


Äkta hantverk, hyvling utfördes för hand


Knutbrädorna yxas till rätt passform


Snart är knutbrädan färdig


Färgen värms bort

| 1 |     | 2 |     | 3 |     | 4 |     | 5 |     | 6 |