Projekt Smörhättan - den K-märkta fyren

| 1 |     | 2 |     | 3 |     | 4 |     | 5 |     | 6 |


Andra strykningen och det ser nästan färdigt ut


Chefen Kent och Christer tar en micropaus


Lanterninen renoverades likaså


Låsning efter arbetsdagen


Lanterninen har fått sin tredje strykning med i stort sätt outspädd linoljefärg


Rengörning av kopparn

| 1 |     | 2 |     | 3 |     | 4 |     | 5 |     | 6 |