Projekt Smörhättan - den K-märkta fyren

| 1 |     | 2 |     | 3 |     | 4 |     | 5 |     | 6 |


Drevning görs med lindrev


Lindrevningen färdig


Kittet oljas med linolja


Färdigkittade knutbrädor


Schellackering av kvistar och andra genomblödningar

| 1 |     | 2 |     | 3 |     | 4 |     | 5 |     | 6 |